DYMO Label v.8

DYMO Label v.8

Miễn phí
Creates, customizes and prints label designs
Người dùng đánh giá
3.7  (24 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
8.7.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
DYMO
Work with label designs by creating them or accessing existing projects with the suite supporting access to a catalog of over 60 label types and sizes for updating and customizing. Over a hundred layout templates are available, Adding graphics, clip art and shapes is possible.
DYMO Nhãn là một gói chứa đựng một phần mềm và các tài xế cho tất cả LabelWriter 400 và 450 loạt nhãn máy in (bao gồm cả LabelWriter 4XL) và máy kết nối LabelManagers.
DYMO Label v.8 hỗ trợ theo in người mẫu:
LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo
LabelWriter 450 Người Anh Em Song Sinh Turbo
LabelWriter 450 Gán Ghép? Kiểu
LabelWriter 4XL
LabelWriter SE450
LabelWriter 400
LabelWriter 400 Turbo
LabelWriter Gán Ghép? Kiểu
LabelWriter Song Turbo
LabelWriter 310
Thông tin được cập nhật vào: